Угода користувача

Угода користувача

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо Ви не згодні з цими умовами, то не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення вами товарів / послуг з використанням даного сайту означає вашу згоду з умовами даної Угоди.

Терміни, що вживаються в даній Угоді:
  • Адміністрація - адміністрація веб-сайту strongdrink.com.ua
  • Сайт - веб-сайт strongdrink.com.ua, включаючи всі веб-сторінки.

 

Умови використання Сервісу

Це Сервісна угода (далі - Угода) регламентує порядок надання послуг інтернет-сервісом strongdrink.com.ua (далі - Сервіс). Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

Для особи, яка надає свій дизайн для друку (далі - Покупець), актом повного прийняття цієї Угоди є заповнення і відправка форми реєстрації на сайті.

Якщо Покупець не згоден з будь-яким з пунктів цієї Угоди, або з Угодою в цілому, йому необхідно утриматися від здійснення реєстрації або покупки послуг відповідно.

Використання послуг Сервісу передбачає згоду Покупця з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент прийняття ними цієї Угоди.

Керуючою компанією Сервісу є ТОВ "Стронгдрінк" (далі - Керуюча компанія), зареєстрована як юридична особа за законодавством України. Керуюча компанія здійснює загальне адміністрування Сервісу, підтримку його програмно-апаратного комплексу, технічну та консультаційну підтримку Покупця, продажу товарів та послуг самостійно або через уповноважених дистриб'юторів.

Приймаючи цю Угоду, Покупець Сервісу (далі - Користувач) підтверджує, що:

а) він є повнолітньою і дієздатною особою, яка може здійснювати операції за своїм рішенням і на свій розсуд;

б) його дії дійсно спрямовані на отримання послуг Сервісу, в них немає злих намірів, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Сервісу, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею Сервісу, використовувати сервіс нецільовим способом (наприклад, як обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації та ін.), дискредитувати Сервіс або інших користувачів і т.п .;

в) за відомостями Користувача, його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;

г) контактна інформація, яка надається Користувачем Сервісу, є вірною, повною та актуальною;

д) при проведенні платежів на користь Сервісу Користувач має законні права на здійснення цих платежів;

е) при отриманні платежів від Сервісу Користувач має законні права на отримання даних платежів.

Діяльність Сервісу регламентується законодавством України, а також міжнародними правовими нормами, що діють на території України.
 
1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

1.1. Користувачі зобов'язані надавати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують / купують. Сервіс не продає і не передає інформацію про Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

1.2. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу можуть служити підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.
2. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

2.1. Сервіс діє в інтересах своїх Покупців. У разі виникнення спірних ситуацій як між Сервісом і його Користувачами, так і за участю третіх осіб, ми робимо все законні і етичні заходи для захисту законних і етичних інтересів наших користувачів.

2.2. Всі надані послуги надаються за принципом "як є", задіяні технічні системи можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)

2.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Сервіс несе відповідальність в межах сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.

2.4. Сервіс не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.

2.5. Сервіс не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.

2.6. Сервіс залишає за собою право припинити обслуговування Покупця:

2.6.1. Систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету: спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / релігійну ворожнечу, пропаганда важких наркотиків, деструктивних ідеологій (комунізм, фашизм, релігійні секти тоталітарного штибу) і т.д .;

2.6.2. Зловмисні дії (злом, атака і ін.), Спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Сервісу або ж на дискредитацію Сервісу;

2.6.3. У разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.
3. Зміни і доповнення

Ця угода не є остаточною, може бути зміненою та доповненою.

 

4. КОНТАКТИ

З усіх питань, що стосуються цієї Угоди, будь ласка, звертайтеся в службу підтримки.